Nee, dat mogen zij niet van de wet. RDC treedt voor de diensten die zij aanbiedt op als verwerker in de zin der wet. Autobedrijven schakelen RDC in om een deel van hun proces uit te voeren.

Een autobedrijf heeft overeenkomsten met zijn klanten (de consument) en daarom is Bochane verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. RDC mag om die reden niet direct in contact treden met de eindklanten. Wel doen zij er alles aan om ons zo goed en uitgebreid mogelijk te informeren, en te ondersteunen in onze communicatie naar u.