De mogelijkheid bestaat dat u via e-mail, post en of telefonisch benaderd wordt door iemand die zich voordoet alsof hij/zij een medewerker is van Bochane. Verifieer altijd of u daadwerkelijk te maken heeft met een medewerker van Bochane.