Op https://www.bochane.nl/privacy-statement/ kunt u alles vinden met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en waar u terecht kunt met vragen.